Andrzej Cisowski to  malarz, grafik, artysta multimedialny.

Urodzony 1 marca 1962 w Białymstoku, dzieciństwo i młodość spędził na Mazurach. W 1987 ukończył studia na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Następnie kontynuował edukację na Kunstakademii w Düsseldorfie, w pracowni Konrada Klaphecka i A. R. Pencka. W 1990 roku otrzymał tytuł Meisterschüller w pracowni prof. A. R. Pencka. Dwukrotnie przyznano mu stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyróżniony został Nagrodą Magazynu EXIT w 2005 r. za wieloletnią – kreatywną obecność w różnych dziedzinach aktywności twórczej. Jest laureatem II Nagrody 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2009”. Mieszka i pracuje w Targowie, Warszawie i Düsseldorfie.

W początkowym okresie swojej twórczości związany był z ruchem Neue Wilde. Na początku lat dziewięćdziesiątych tworzył z japońskim artystą Yoshitomo Nara a także z A. R. Penckiem. Wystawy i pobyt w Nowym Jorku na początku lat 90 były okazją
do głębszego zapoznania się ze sztuką amerykańską, która też była inspiracją do dalszych działań twórczych.