Magdalena Mosakowska-Sobocińska urodziła się w 1974r. w Warszawie. Ukończyła liceum plastyczne im. Wojciecha Gersona oraz malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studia zakończyła z wyróżnieniem w pracowni . prof. R. Ziemskiego.

Uczestniczka wielu plenerów i warsztatów również międzynarodowych. Jej prace znajdują się kolekcjach prywatnych w Polsce , a także w Szwecji, Niemczech. W roku 2006 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie mieszka i tworzy na Woli. Uczy plastyki i techniki w jednej z żoliborskich szkół. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i instalacją.

Obszarem jej zainteresowań jest architektura współczesna i dawna oraz konstrukcja. Konstrukcja jako szkielet, który nadaje formę całości obiektu, ale i konstrukcja jako rysunek, siatka linii tworząca odrębny, geometryczny i z różnych punktów widzenia niepowtarzalny – abstrakcyjny świat. Fascynuje ją też linia, która może mieć różną funkcję i rolę ważną lub podporządkowaną. Linia może określać kształt wyodrębniać go z przestrzeni, a może być też rysunkiem, punktem odniesienia, planem, detalem.

W swoich obrazach artystka łączy współczesność – temat miasta, tego, co ją otacza z tradycyjną techniką malowania olejnego. W pracy wykorzystuje także nowoczesną technologię komputerową głównie przy projektowaniu obrazów.