Paulina Jaszczyk to artystka urodzona w Warszawie.  Uczęszczała do Studium Plastycznego w Warszawie, Studium Technik Teatralnych, studiowała w Akademii Filmu i Telewizji oraz w PWSFiT w Łodzi, po czym dostała się na upragniony Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Otrzymała nagrodę Dyplom 2005, ufundowaną przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio oraz nagrodę Agencji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w 2006 r. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pt. „Nie zadzieraj nosa”. Wygrała także konkurs na stanowisko Asystenta Pracowni Ogólnoplastycznych na wydziale Grafiki Wieczorowej, na ASP w Warszawie.