Prof. Wojciech Cieśniewski to wybitny malarz, urodzony w 1958 roku, magister matematyki oraz absolwent Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kształcił się pod kierunkiem prof. Rajmunda Ziemskiego. W 2012 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora sztuk plastycznych.

Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą – m.in. w Kanadzie, Szwajcarii, Rosji, Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Mołdawii, na Litwie oraz w Tajlandii, Malezji i Indonezji (wydane 44 katalogi, foldery i publikacje książkowe). Otrzymał brązowy medal „Zasłużony Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Special Merit Avard przyznany przez Daiichi Modern Art Gallery.

Prace prof. Cieśniewskiego odznaczają się niezwykłym kunsztem rzemiosła, dynamiką ekspresji oraz umiejętnością wspaniałego budowania dramatyzmu przedstawienia przy pomocy grubych impastów ścierających się z polami gładko zmatowionego płótna. Artysta perfekcyjnie operuje formami klasycznymi, czerpiąc inspiracje z dzieł Caravaggia przesyconych tenebryzmem oraz Berniniego, który natchnął go grą plastycznych światłocieni.